Sporządzanie świadectw energetycznych

Cyrkiel na planach budynkuNasza firma zajmuje się sporządzaniem świadectw energetycznych, czyli dokumentów określających standard energetyczny wybudowanego budynku. Na ich podstawie wiadomo, ile energii zużywa dany obiekt oraz co trzeba zrobić, aby obniżyć koszty jego utrzymania. Obowiązek sporządzania świadectw energetycznych określa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Takie świadectwo jest wymagane w momencie sprzedaży lub chęci wynajęcia obiektu osobom trzecim.

 

Co zawiera świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne obejmuje parametry techniczno-użytkowe budynku oraz wskaźniki energii użytkowej (końcowej i pierwotnej). W jego skład wchodzą informacje takie, jak:

  • rodzaj budynku,
  • przeznaczenie budynku,
  • rok oddania obiektu do użytku,
  • powierzchnia użytkowa,
  • data ważności świadectwa.

Świadectwo energetyczne to dokument, który może znacząco ułatwić sprzedaż lub wynajem obiektu.